Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö Porin seudulla

Paikallinen alkoholipolitiikka, (PAKKA)- hanke, aloitti Porissa ja Perusturvan yhteistoiminta-alueella vuoden 2010 alusta.

Neljän hankevuoden jälkeen Pakka-toimintamallin mukainen ehkäisevä päihdetyö vakinaistettiin 1.10.2013. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin toimenkuvaan kuuluu päihde- ja pelihaittojen ehkäisy sekä mielenterveyden edistäminen.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kohteena on koko yhteisö kaikkine ikäluokkineen, ei niinkään yksilöt.

Ehkäisevä päihdetyö on tavoitteellista ja osallistavaa. Viranomaisten, elinkeinon ja nuorten ja nuorten vanhempien mukana olo on keskeistä.

Paikallisena monialaisena yhteistyönä toteutetaan muun muassa:

 • päihdeaiheisia, asenteita ja tietoisuutta kartoittavia kansalaiskyselyitä
 • päihde- tai pelikasvatustunteja sekä päihde- tai peliaiheisia vanhempainiltoja ylä- ja alakouluissa
 • päihde- ja pelihaitoista tiedottavia kampanjoita ja materiaalia
 • päihde aiheisia yleisötilaisuuksia
 • alkoholielinkeinon ja viranomaisten yhteistyöfoorumeita
 • elinkeinon toimijoiden vastuullisuutta vahvistavia koulutuksia
 • alkoholin ostokokeita Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella
 • asiakasarviointeja Porin alueen ravintoloissa
 • kesäterassi arviointeja
 • tehostettua moniviranomaisvalvontaa
 • ehkäisevän päihdetyön yhteistyöproduktioita oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa
 • ehkäisevän päihdetyön -viikon ohjelmaa
 • keskusteluja ja kohtaamisia

Varhaisen puuttumisen mallin (Valomerkki-keskustelut ja Omin jaloin-toiminta) sekä Porin kaupungin nuorisopäivystyksen toiminnan koordinointi kuuluu ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorille.

Alkoholin käyttö, tupakointi ja rahapelien pelaaminen voivat aiheuttaa psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja sekä riippuvuutta. Paikallisten alkoholihaittojen ehkäisyyn kehitetty Pakka-toimintamalli sopii kaikkien ikärajojen yhteisölliseen noudattamiseen, valvontaan ja haittojen ehkäisyyn. Mallin avulla julkinen säätely, vastuulliset markkinat, ehkäisevän päihdetyön toimijat, media sekä kansalaiset yhdistävät voimansa. Näin voidaan samalla sekä estää ikärajatuotteiden myyminen ja välittäminen alaikäisille että edistää vastuullista elinkeinotoimintaa ja minimoida haittoja.